ŝanceliĝi in a sentence

The word "ŝanceliĝi" in a example sentences. Learn the definition of ŝanceliĝi and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use ŝanceliĝi in a sentence. ŝanceliĝi pronunciation.

Mi riskis la aferon; mi kovris min per mia nigra, malpompa manteleto; miaj genuoj ŝanceliĝis, kiam mi preteriris la loĝion de l'pordisto; li ne rimarkis min; tri paŝoj, kaj mi estis libera.
play
copy
Li suprensaltis, kiel volante ŝin sekvi; sed kiam ili liberigis al li la vojon, li malklare rigardis ĉirkaŭen, ŝanceliĝis kelkajn paŝojn returne kaj denove falis sur la teron, kie li genuis apud Grace kaj prenis unu el ŝiaj malvarmaj manoj.
play
copy
Krom tio la ŝipo iomete ŝanceliĝis.
play
copy

Examples of ŝanceliĝi

Example #1
Dekstre trans la strato loĝis la itala knabino.
Example #2
Mi salte transpasis la larĝan straton; mi frapis al la pordo, servisto malfermis.
Example #3
Regis granda konfuzo kaj ekscito, sed sen celo kaj plano.
Example #4
Kelkaj ekkuris serĉi sur diversaj vojoj, aliaj alportis ĉevalojn aŭ torĉojn, aliaj laŭte paroladis inter si kaj diris, ke oni ne havas eĉ la plej malgrandan postesignon.
Example #5
La duan tagon posttagmeze li estis denove sur la ferdeko.
Example #6
Lia kajuto estis en proksimo de maŝinejo kaj bruego de maŝinoj penetris en la kajuton, ĉar ties muroj estis tre maldikaj.