ŝanĝiĝi in a sentence

The word "ŝanĝiĝi" in a example sentences. Learn the definition of ŝanĝiĝi and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use ŝanĝiĝi in a sentence. ŝanĝiĝi pronunciation.

En unu momento ĉio povas ŝanĝiĝi. IVARO.
play
copy
Nun mi tamen kredas, ke la afero ŝanĝiĝis. IVARO.
play
copy
La opinio de junulino aŭ ŝia edukanto eble ŝanĝiĝis.
play
copy
Certe hodiaŭ malĝojo kaj ĝojo, dubo kaj espero alterne ŝanĝiĝis.
play
copy
La komerca konsilanto havis kompatigan vidiĝon, per kavaj sonoj li eligis: "_Bon jour, bon jour!_"[24]; li ŝajne volis rideti, sed la okuloj pleniĝis per larmoj, kaj lia vizaĝo konvulsie ŝanĝiĝis; liaj genuoj tremis, liaj dentoj aŭdeble klakis.
play
copy
En unu momento ĉio povas ŝanĝiĝi.
play
copy
Nun mi tamen kredas, ke la afero ŝanĝiĝis.
play
copy
De tiu tago li ŝanĝiĝis," diris Clemency.
play
copy
Apenaŭ la suno subiris, la temperaturo rapide ŝanĝiĝis.
play
copy
Sed la malvarmeto fariĝis pli kaj pli sentebla, ĝis ĝi ŝanĝiĝis en malmildan malvarmon.
play
copy
Kaj la senkompata dezerto avide englutis liajn kavajn, kordisŝirajn ekkriojn, kiuj fine ŝanĝiĝis en kortuŝantan ĝemadon: "Sinjoro Meyer!
play
copy

Examples of ŝanĝiĝi

Example #1
Ni revenos kvazaŭ sinjoroj. IVARO.
Example #2
Kaj tio estis spritaĵo, kvankam tre malgrava.
Example #3
Mi decidis ne plu reveni hejmen, sed migri alilanden.
Example #4
Ni ankaŭ faris malprosperan vojaĝon, sed tiu nia feliĉbirdo (montrante Niko'n) rebonigos ĉion.
Example #5
La afero estis decidita per bravega manpremo.
Example #6
Ili povas reveni hodiaŭ aŭ morgaŭ aŭ kiam ajn; sed pensu, se ili revenus sen fianĉino!