Schapen in a sentence

The word "schapen" in a example sentences. Learn the definition of schapen and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use schapen in a sentence. Schapen pronunciation.

De heeren mogen hunne onderdanige schapen wel scheren, maar het vel moeten zij hun laten; dan kan er immers nieuwe wol op groeien!
play
copy
In such Folhaste here ordinance Thei schapen forto do vengance.
play
copy
That thei ben schapen into briddes Swimmende upon the wawe amiddes.
play
copy
So overcast is my welfare, That I am schapen al to strif.
play
copy
And as me semeth be that art, Thou scholdest be Phisonomie Be schapen to that maladie 110 Of lovedrunke, and that is routhe.
play
copy
Which cleped is Topazion: His herbe propre is Rosmarine, Which schapen is for his covine.
play
copy

Examples of Schapen

Example #1
God moet men "te vriend houden" en eenvoudig weg gelooven dat Hij, onze Heer van den hemel, is één God en drie personen-"daer comt men by ten hoghen loon.
Example #2
WILLEM ziet wel dat de Kerk in zijne dagen van den rechten weg is afgedwaald en dat vele priesters niet deugen; doch de leeken moeten er zich maar niet te zeer aan ergeren en slechts letten op wat de priesters hun _leeren_; er kan wel goed zaad gestrooid worden uit een slechten korf[12].
Example #3
Thus seith the wilde unwise tonge Of hem that there weren yonge.
Example #4
Wherof they token hem to rede, And soghten frendes ate nede, And ech of hem asseureth other To helpe as to his oghne brother, To vengen hem of thilke oultrage And winne ayein here heritage.
Example #5
Wherof hire wittes ben withdrawe, And sche, which tok of deth no kepe, Anon forth lepte into the depe And wolde have cawht him in hire arm.
Example #6
To do the plesance of a wif, As sche dede in that other lif: For thogh sche hadde hir pouer lore, Hir will stod as it was tofore, And serveth him so as sche mai.