Sed in a sentence

The word "sed" in a example sentences. Learn the definition of sed and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use sed in a sentence. Sed pronunciation.

Le Jour sed Morts (Olearius).
I own it, this is all wrong, and the rest, Frustra sed anima monet, caro quod fortius est.
The Vulgate translates very correctly: _Sed elegi.
Principibus autem injungimus, ut propter hoc non sint Christianis infesti, sed potius a tanto gravamine studeant cohibere Judaeos.
Monachus in claustro non valet ova duo; sed quando est extra, bene valet triginta.
For, whilst they give the common people to understand that they are busied about nothing but contemplation and devotion in fastings and maceration of their sensuality-and that only to sustain and aliment the small frailty of their humanity-it is so far otherwise that, on the contrary, God knows what cheer they make; Et Curios simulant, sed Bacchanalia vivunt.
Yet there was no small difficulty in doing Rabelais justice in that double respect; the obsolete words and turns of phrase, and dark subjects, often as darkly treated, make the sense hard to be understood even by a Frenchman, and it cannot be easy to give it the free easy air of an original; for even what seems most common talk in one language, is what is often the most difficult to be made so in another; and Horace's thoughts of comedy may be well applied to this: Creditur, ex medio quia res arcessit, habere Sudoris minimum; sed habet commoedia tantum Plus oneris, quanto veniae minus.
Kaj Tobio mem ŝajnas sarki sian terpomkampon, sed kie troviĝas iliaj filoj, kie la hirtharega Esko? JANJO.
La perdo min ne malĝojigas, sed la malagrablaĵo!—Alimaniere certe fariĝus, se la severa sorto ne estus elektinta la botiston kiel vian zorganton; sed eble ili jam je morto de via patrino tion celis kaj nun atingis la celon.
Revenante kun la juna edzino, ili prenu poŝtan ĉevalon; sed de tie ĉi ili marŝu piede.
Hontiga! Bone estus, se tiu entrepreno ne alportus al li pli da honto; sed mi supozas ke dekojn da ridindaĵoj li liveros, ĉar li havas malspritan originon, vi scias.
Sed nun ne estas okazo sin ĝeni; ĉar la afero koncernas kvincent talerojn.
Sed tiel ŝanĝiĝas la mondo; tiam simila al senfeligita sciuro kaj nun apenaŭ trovante spacon en tiu sama frako; jes, tiel ŝanĝiĝas la mondo, Esko mia. ESKO.
Sed mia amo estas pura, ne pasio de l' karno, nek dezirego de l' okuloj. TOBIO.
Mi ja kredas, ke tiel estas; sed la diablo tamen povas elĵeti kaptilojn kaj retojn por vin pereigi dum tiu vojaĝo.
Sed li ja estas nur lignoŝuisto, mizera mordetanto, kiu neniam povas esperi fariĝi majstro, kiun indecon mi eble atingos jam je la proksima juĝeja kunsido.
Jes, li estas mia rivalo, sed laŭŝajne ne tre danĝera.
Sed ĉu la ploro ankoraŭ povus ŝanĝi la aferon?
Jes, sed nun mi volus aldoni jenon.
Mi ne disputas, sed mi ne povas kompreni, kial mia propra parafo estas nenecesa.

Examples of Sed

Example #1
Frontispice de la «Russie» d'Elzevir (1630).
Example #2
Célébration de la Fête de Paques Fleuries (Olearius).
Example #3
Is she your friend then?
Example #4
Something to look at I may be, nothing to touch or to taste.
Example #5
Hence, we must add to 1 Kings viii.
Example #6
Since David resided in Jerusalem, the election of David, announced in 2 Sam. vii.