Serĉa in a sentence

The word "serĉa" in a example sentences. Learn the definition of serĉa and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use serĉa in a sentence. Serĉa pronunciation.

Vi ja serĉas vian malfeliĉon.
De Vi diras al mi mia koro: serĉu mian vizaĝon; Vian vizaĝon, ho Dio, mi serĉas.
Fine _Nora_ kaŝas sin sub la tablo; la infanoj enkuras, serĉas, sed ne trovas ŝin, aŭdas ŝian sufokitan ridon, kuras al la tablo, levas la tukon, ekvidas ŝin.
Jen, jen; la obstinulineto serĉas savonton?
HELMER (serĉas inter siaj paperoj).
Sed nun, kiam ne eblas dubi, ke ankaŭ la esperantistoj serĉas en la movado misiistojn, mesiojn kaj profetojn, kial Vi ne akceptu la gravan responson?
Tial homoj vane serĉas eternon, famon, senmortecon aŭ postmortan pluon, anstataŭ kutimigi sin al la fakto, ke ili mortos tutaj, kaj ke eblus vivi ĝis la lasta momento en mondo ĝueble malpli trompa.

Examples of Serĉa

Example #1
Li pereigas nian tutan domon!
Example #2
Rapidu al la herbejo kaj alvoku la virojn!
Example #3
Aŭskultu, ho Dio, mian voĉon, kiam mi vokas, korfavoru min kaj respondu al mi. 8.
Example #4
Ne kaŝu Vian vizaĝon antaŭ mi, ne forpuŝu en kolero Vian sklavon; Vi estis mia helpo, ne forpuŝu kaj ne forlasu min, Dio, mia savo. 10.
Example #5
Do mi kaŝu min la unua.
Example #6
Bob sin kaŝu la unua.