Sikker in a sentence

The word "sikker" in a example sentences. Learn the definition of sikker and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use sikker in a sentence. Sikker pronunciation.

Stenene maa saettes meget fast, og man begynder ikke nogen ny Etage, foer man er sikker paa, at det faerdige Lag ikke kan rokkes.
play
copy
Klokken var kun halvsyv, hun var sikker paa at træffe Andrey hjemme.
play
copy
Andrey raadede hende til at vælge Genf, hvor hun var sikker paa at finde, hvad hun ønskede, og gav hende et Par anbefalende Ord med til Helene.
play
copy
Men Andrey, som selv var en sikker Iagttager, elskede netop dette Træk hos Vennen og var glad ved at se, hvor uforandret han var.
play
copy
Den gamle Jurist svarede smilende, at han ikke haabede, noget saadant vilde ske, men at han selvfølgelig ikke kunde være sikker derpaa.
play
copy
Dersom hun kom igennem denne Gyde uden at have nogen bag sig, kunde hun være temmelig sikker paa at være undsluppen Tredje Afdelings Blodhunde. Dette Eksperiment var saa simpelt, at hun undrede sig over ikke at være falden paa det.
play
copy
Den ny Bolig var saa sikker, som kun de mest yderliggaaende Forsigtighedsregler, dikterede af lang og prøvet Erfaring, kunde gøre den.
play
copy

Examples of Sikker

Example #1
Fremspring eller en ekstra Indbugtning.
Example #2
Jordmassen mellem Stenene (s. f. o.).
Example #3
Minutters Forløb befandt Helene sig uden for hans Dør.
Example #4
Hendes smukke, noget stillestaaende Ansigt havde faaet en let Farve af den hurtige Gang.
Example #5
De var nu ikke længer under hans Omsorg, og al hans Opmærksomhed drejede sig om Andrey.
Example #6
De gik sammen tilbage til det lille Hotel, hvor Andrey boede, da de var blevne enige om at bo der begge to.