Sikkert in a sentence

The word "sikkert" in a example sentences. Learn the definition of sikkert and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use sikkert in a sentence. Sikkert pronunciation.

Disse gamle Haver har dog sikkert, da de var nye, ikke virket naer saa imponerende, som de Rester, vi har tilbage af disse storslaaede Anlaeg, lader formode.
play
copy
Klosterhaverne har her sikkert spillet en Rolle.
play
copy
Har man frit Valg, boer man sikkert foretraekke tectorum fremfor nogen anden.
play
copy
Der maa sikkert nok være nærmere Oplysninger om hans Arrestation!
play
copy
Lampen for at lyse hende ned ad Trapperne og slap hende ikke af Syne, før hun sikkert var naaet inden for sin Gadedør; Huset, hvori hun boede, laa lige over Gaden.
play
copy
Meget har sikkert forandret sig.
play
copy
Nu, da hendes Faders Hus ikke længer var sikkert, kunde det maaske vare længe, inden de atter fik Lejlighed til at se hende.
play
copy
Vogn for hurtigst muligt at bringe Fangerne til et sikkert Sted.
play
copy
De vil sikkert kunne faa fat paa ham - men løb hurtigt!
play
copy
Lovbogs almindelig foreskrevne Regler - som sikkert ingen skal beskylde for Langsomhed -, vilde det have varet mindst tre Gange fem Dage.
play
copy
Men desuagtet viste det sig snart, at Stedet her heller ikke var tilstrækkelig sikkert.
play
copy

Examples of Sikkert

Example #1
Bassiner og Kanaler skulde virke som et Spejl, hvori Himlen og den omgivende Herlighed kunde spejle sig.
Example #2
Sommersol, saa svulmer alle Vandhavens Blomster af Sundhed og Velvaere.
Example #3
Bjaergboernes Haver eller fra de naturlige Voksesteder.
Example #4
Liv saavel som i deres Poesi.
Example #5
Selv en mindre Samling Stenhoejsplanter indeholder gaerne en eller flere Sempervivum-Arter.
Example #6
Priset vaere da Havernes Stenhoeje og kunstige Klipper, hvor Stenurter og Husloeg kan dyrkes fra Slaegt til Slaegt.