Societo in a sentence

The word "societo" in a example sentences. Learn the definition of societo and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use societo in a sentence. Societo pronunciation.

Mi ankaŭ foje estis membro de sobreca societo, sed eksiĝis. IVARO.
Tial ne staros fortike la malpiuloj ĉe la juĝo kaj la pekuloj en societo de piuloj: 6.
Societo" ellaboris por la lingvo teorie, estas pli malpli egalaj al tiuj, kiujn mi efektivigis praktike.

Examples of Societo

Example #1
Vi estis foje ankaŭ policano sed eksiĝis.
Example #2
Mi malgrandan, tute bagatelan artifikaĵon faris, preskaŭ intence, ĉar ne plaĉis al mi esti policano. IVARO.
Example #3
Ne tiel estas la malpiuloj, sed ili estas kiel grenventumaĵo, kiun disblovas la vento.
Example #4
Feliĉa estas la homo, kiu ne iras laŭ konsilo de malpiuloj, nek staras sur vojo de pekuloj, nek sidas en kunsido de blasfemantoj, 2.
Example #5
Ankoraŭ en la fino de l' jaro 1887, t.e.
Example #6
Nun mi kun la plej granda ĝojo povas sciigi ĉiujn amikojn de l' lingvo internacia, ke mia deziro ne restis vana.