Som in a sentence

The word "som" in a example sentences. Learn the definition of som and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

Definition of Som

  • the basic unit of money in Kyrgyzstan
  • the basic unit of money in Uzbekistan

How to use som in a sentence. Som pronunciation.

Bimeby he marree som' girl, then what for you?
And why is not w for a black Patch, cast awa from know and blow, as well as da, and wa hav cast awa their Pock arr-y; and why is not w to do, where there’s need; that ’ton need no mock ’tuthr wi’ the los, and wi’ the load of w: Now indeed we have cast awa ugh from though, and although, when som sound is of them, and not left gh out in bright, light, thought, where they signify no more than a chip, or herb Gohn in poredg: Ha!
Soms de gedenkteekenen der oude welsprekendheid zoo gewenscht voor de redenaars, of een spreekgestoelte weergalmend van de stem eens TULLIUS[2]?
Heeft nu Gaubius, die niet sterk is in orthographie, hem soms met Eremita bedoeld?
En zagen soms de voorbijgegane nog scherpzinniger dan zij?
Een wetenschap, die tot walgens toe opgepropt met oudewijvenpraatjes, fabeltjes en droomerijen, gevormd in verwarde hersenen, haar beoefenaars daarmee geheel en al vervult; en die over niets anders den mond vol heeft dan over geheime, nooit geziene dingen, die dikwijls onmogelijk zijn, en, indien zij soms al ware dingen laat zien, dan toch slechts in een dichten sluier gehuld; zoo zelfs, dat zeer terecht een dichter gezongen heeft, dat elk vluchtig koeltje eerder te vertrouwen is dan, wat de Scheikunde verzekert”.
Indien gij dus soms in liefde voor haar ontstoken, het betreurd hebt, dat zij eenigen tijd gezwegen heeft, weest dan nu weder goedsmoeds.
Stenhoejsplanterne har de samme Venner, goer ogsaa, at de maa anvendes paa samme Maade, nemlig saadan, at de specielle Skoenhedsvaerdier, som disse Planter rummer, kommer til deres Ret.
Man har her overset det, man kunde kalde "Kulturlandskabet" og vaesentligt kun beskaeftiget sig med den "rigtige" Naturs Skoenhed, som man efterlignede i haabloes Iver.
Virkeligheden goer den ringe Plads, som disse Planter kan noejes med, dem netop til den lille Haves Planter.
Og det er ikke saa underligt, thi selv et ganske lille Vandhul kan vaere som en hel lille Verden.
Ethvert andet Blomsterarrangement, selv det stoerste og smukkeste, er og bliver aldrig andet end en Samling Blomster, men Vandhaven er som en hel lille Verden, og det er dette, der er Aarsag til, at den virker mere levende og rigt end nogen anden Del af Haven.
Bassiner og Kanaler skulde virke som et Spejl, hvori Himlen og den omgivende Herlighed kunde spejle sig.
Disse gamle Haver har dog sikkert, da de var nye, ikke virket naer saa imponerende, som de Rester, vi har tilbage af disse storslaaede Anlaeg, lader formode.
Vandplanter er meget graadige, man kan uden Skade give dem ligesaa megen Goedning som Jord.
Som Regel maa de ikke staa alt for regelmaessigt, men dette maa rette sig efter Forholdene, og der kan ikke gives bestemte Regler.
Som nogle af de smukkeste Vandplanter til Dekoration af Vandbassiner kan naevnes, foruden Aakanderne, Almindelig Skeblad (Alisma plantago).
Sol og Lae, og her giver man saa Vandhaven den Form og Udstraekning, som Forholdene tillader.
Disse to dejlige Planter, som man kun sjaeldent har Glaede af paa Stauderabatter, kan her udvikle sig til en Stoerrelse og Pragt, som er aldeles forbavsende.
Oeer og Halvoeer, som beplantes med Siv, Iris, Pilblad (Sagittaria), Brudelys og Star.

Examples of Som

Example #1
He don' maree yoh, eh?
Example #2
Me, I gets damn' sick hear that talk all time.
Example #3
Yet in floweth and knoweth w sounds well, having an influence in the following vowel.
Example #4
Also Short i, as veil, either, neither, and somtimes ’tis a diphthong, as neighbour, eight.
Example #5
Wat meent gij wel daar te zullen vinden?
Example #6
Bezoekt met den geest althans, als het u belieft, een scheikundige werkplaats!