Staaet in a sentence

The word "staaet" in a example sentences. Learn the definition of staaet and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use staaet in a sentence. Staaet pronunciation.

Hvad Digterne her synger om, har staaet som Sandheder, ved hvilke der ikke turde rokkes, at fornaegte dem var at bryde selve den dyre Skjolderand.
Solen var allerede staaet op, men var skjult bag en let Taage.
Det skal have staaet i alle Aviser, efter hvad Folk siger!

Examples of Staaet

Example #1
De soenderbryder Skjoldet, laver Loeverne til Leoparder og Hjaerterne til Aakander.
Example #2
Trossaetning, hvorimod alle Fornuftgrunde preller af.
Example #3
Vatajko sov i samme Værelse, men med den tyveaariges dybe, lykkelige Søvn.
Example #4
Bevidstheden om den sørgelige Virkelighed ham ikke helt.
Example #5
Del Løjer med Zinas gule Kat, som man nogle Dage efter Arrestationen havde fundet i Boligen halv død af Sult.
Example #6
Tavshed hørte man langt borte Trommernes Hvirvler.