Stora in a sentence

The word "stora" in a example sentences. Learn the definition of stora and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use stora in a sentence. Stora pronunciation.

David tänkte att även detta drag hos honom vållade honom stora bekymmer, men han antydde det aldrig.
play
copy
På plattformen möttes de av hurrande människor som viftade med stora kvastar av astrar och azaleor.
play
copy
Sedan känner de den stora misstanken av att vara annorlunda inrättade an andra barn.
play
copy
He found the army in great disorder, the generals divided and insubordinate, Turin besieged according to the plans of La Feuillade, against the advice of Vauban, who had offered "to put his marshal's baton behind the door, and confine himself to giving his counsels for the direction of the siege;" the prince, in his irritation, resigned his powers into the hands of Marshal Marsin; Prince Eugene, who had effected his junction with Victor-Amadeo, encountered the French army between the Rivers Doria and Stora.
play
copy

Examples of Stora

Example #1
Han stred mot begäret att tänka grymt.
Example #2
Det fanns även drag av grymhet hos mannen, men denna sida behärskade han bättre.
Example #3
Orgeln brusade igen, tåget stannade och de steg ur.
Example #4
Han steg in i rummet, det var tomt, men på en hylla låg Tao, den lille trämannen, och sov.
Example #5
Och detta förmörkar deras liv i ett år, varunder de då och då faller offer för frestelsen igen.
Example #6
Förkrossade, medvetna om en förfärlig synd, ligger de där och gråter, tills solen går ner.