in a sentence

The word "tá" in a example sentences. Learn the definition of tá and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use tá in a sentence. Tá pronunciation.

In the episode of the land of not one spoke for that which God had commanded.
play
copy
sé riaċtanaċ orainn ar dtúis cead an tsagairt agus cead tuismiḋe na leanḃ d'ḟaġáil agus an scoil do ċeannaċ ó'n mBord.
play
copy
Gaeḋilg is léiġeann maiṫ do ṁúineaḋ do'n aos óg, tógfar é ó smaċt an Ḃuird Oideaċais, taḃarfar tuarastal níos fearr dó ná aige agus coinġill freisin go ḃfuiġiḋ sé an tuarastal soin ar feaḋ a ḃeaṫaḋ aċt a ġnó do ḋéanaṁ go maiṫ ⁊ aire ṫaḃairt dó féin.
play
copy
breacaḋ an lae ċuġainn áṁ, agus is miṫid d'ḟeirmeóiríḃ na hÉireann iad féin do ġléasaḋ.
play
copy
daoine eile lasmuiġ ag déanaṁ airgid as a gcuid talṁan agus ár dtír-ne ag dul ċum fiaḋantais.
play
copy
an ḟuil ċéadna ionnainne.
play
copy
an ceart ar fad ag Conán Maol.
play
copy
an donas a' teaċt ar ár dtír.
play
copy
muinntir na tuaiṫe a' scaipeaḋ agus a' meaṫaḋ, ⁊ na sráid-ḃáiltí beaga ag dul i n-olcas gan aonaċ gan margaḋ foġanta.
play
copy
an ċuid is mó de'n talaṁ leaṫ-ḃáiṫte le huisge, ⁊ ní haṁáin an talaṁ ísiol aċt leicne árda.
play
copy
Is orṫa na barraí breaġṫa luaċra a' fás ⁊ gan duine ná daoine a róṁarfaḋ díog ċun iad a ṫiormuġaḋ.
play
copy
an leiġeas i dteangain ár sinsear.
play
copy
airgead le faġáil ó'n Riaġaltaċas ar an obair seo.
play
copy
Dá ḃriġ sin cuireaḋ an Ġaeḋilg i leaṫ-taoiḃ ⁊ a rian uirṫi indiu.
play
copy
an rud céadna soin ar siuḃal fá láṫair.
play
copy
aṫarraċ scéil le tamall againn, agus ó is dóiġ liom-sa nár ṁisde ḋúinn a ṫarrac ċugainn.
play
copy
ár seasaṁ ar na páistíḃ.
play
copy
Caillimís iad, agus sé ċoṁ maiṫ againn 'slán beó' ḟágaint ag ár mbairile go deó.
play
copy
Coimeádamís Gaeḋealaċ iad, agus an lá linn.
play
copy
saoṫar mór déanta le deiċ mbliaḋna againn.
play
copy

Examples of Tá

Example #1
Having regard to the display of power and parade of service in the presence of the King (may God perpetuate his kingdom) they have called good evil and the reformer a sedition-monger.
Example #2
It would seem that justice had become hateful to men and cast forth from all lands like the people of God.
Example #3
Muna ḃfuil sí oireaṁnaċ d'ár ngnó ḋéanfainn ceann nuaḋ.
Example #4
An méid seo go deiṁin.