Tijt in a sentence

The word "tijt" in a example sentences. Learn the definition of tijt and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use tijt in a sentence. Tijt pronunciation.

MAERLANT deelt ons in den proloog van zijn Graal-roman mede: Dese historie van den Grale Dichte ick ter eren Heren Alabrechte, Den Heer van Vorne, wael met rechte; Want hoge liede met hoger historie Menechfouden zoecken hoer glorie Ende korten daer mede hoer tijt.
play
copy
Achter meer dan voren- Dit moeter al toe horen Ende al den tijt verloren[34].
play
copy
So had ic ziecte ende onghevoech, Ic hoorde wat die clocke sloech, Die tijt, die ghinc van ure tot uren[16].
play
copy

Examples of Tijt

Example #1
Doch wat hiervan zij, zeker is meer dan een dichtwerk door een "clerc" op verzoek van een edelvrouw of edelman vervaardigd.
Example #2
MAERLANT spreekt hier over poëzie, terwijl in zijn voorbeeld, naar het schijnt, slechts over de kunst van het een of ander op te stellen gesproken wordt[10].
Example #3
Wij vinden hier ook meer dan een mooien beurtzang, hetzij tusschen ridder en jonkvrouw, minnaar en meisje, hetzij tusschen twee gezellen of twee speelnootjes.
Example #4
So es dyn edel zanc; Daer dienstu met den here allein Te love om sinen danc.
Example #5
Meer dan een zijner kleinere stukken mag bevallig worden genoemd.
Example #6
Dat vermogen toonde hij in zijne verhalen; hij toont het ook waar hij anderer of eigen gemoedsleven afbeeldt.