Tilbage in a sentence

The word "tilbage" in a example sentences. Learn the definition of tilbage and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use tilbage in a sentence. Tilbage pronunciation.

Disse gamle Haver har dog sikkert, da de var nye, ikke virket naer saa imponerende, som de Rester, vi har tilbage af disse storslaaede Anlaeg, lader formode.
play
copy
Vi taenker tilbage og husker Sejlturen henad Aaen eller Soeen forbi Aakandernes groenne og blomstrende Rige, hvor man gaerne proever paa at plukke Blomster, dog saedvanligt med lidet Held.
play
copy
P. viviparum_ boer naevnes som en af de faa arktisk-alpine Planter, som findes tilbage her i Landet.
play
copy
Nu havde de den samlede Mængde Cifre tilbage at tyde.
play
copy
Lemmer ved at gaa frem og tilbage i Værelset.
play
copy
Ogsaa jeg vilde gerne tilbage til Rusland.
play
copy
Saa gik han langsomt tilbage til sit enlige Værelse.
play
copy
Politimanden og skubbede Mængden tilbage.
play
copy
De gik sammen tilbage til det lille Hotel, hvor Andrey boede, da de var blevne enige om at bo der begge to.
play
copy
Ro bevægede sig frem og tilbage.
play
copy
De har maaske for flere Aar tilbage skrevet nogle lignende Udtalelser til en Ven, som først nu bliver arresteret, og Deres Brev findes hos ham.
play
copy
Kvarters Forløb følte hun det, som sad hun over for en gammel Ven. Georg kom hen til dem, men trak sig snart igen tilbage.
play
copy
Andrey havde holdt sit Løfte om at sørge for, at de begge to snart fik Lov til at vende tilbage til Rusland.
play
copy
Andrey følte sig bittert skuffet og vilde straks tage Afsked, men hans Vært holdt ham tilbage.
play
copy
Der var ingen til Stede, og man sagde ham, at de ikke havde givet Besked om, hvornaar de kom tilbage.
play
copy
Og atter gled hans Tanker tilbage til Tania; hvorledes kunde hun vel vælge mellem ham og denne Mand?
play
copy
Vent henne paa Hjørnet; jeg skal være tilbage om et Øjeblik!
play
copy
Andrey skulde følges ad; Vasily blev tilbage i Gæstgivergaarden.
play
copy
Gendarmen fyrede, men traf ikke, idet han uafladeligt blev trukken frem og tilbage af Klein, som han endnu ikke havde sluppet.
play
copy
De to Fanger var i Sikkerhed; men Boris var tilbage.
play
copy

Examples of Tilbage

Example #1
Bassiner og Kanaler skulde virke som et Spejl, hvori Himlen og den omgivende Herlighed kunde spejle sig.
Example #2
Sommersol, saa svulmer alle Vandhavens Blomster af Sundhed og Velvaere.
Example #3
Tanke til de Vaerdier, som ligger paa Vandets Bund?
Example #4
Rosa og et endnu kraftigere Roedt.
Example #5
Sten, saa at Skuddene kan laegge sig ud over Stenene.
Example #6
I Blomsterstanden udvikles Yngleknopper, hvorved Planten formeres.