Tima in a sentence

The word "tima" in a example sentences. Learn the definition of tima and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use tima in a sentence. Tima pronunciation.

Pli ol diablon kun siaj retoj, mi timas la lignoŝuiston en la sama vilaĝo, kie Greto servas.
play
copy
Mi neniam timas, paĉjo. TOBIO.
play
copy
Mi ne timas vin, mi estas nek leporo nek sciuro.
play
copy
Plilarĝigu nur viajn naztruojn; mi ne timas vin; fariĝu treega batiĝo, mi tute ne timas vin, bandito, milfoje bandito.
play
copy
Verdire, mi timas ŝin pli ol diablon.
play
copy
Mi timas ne ricevi flartabakon, nek plu mian monon!
play
copy
Mi feliĉon esperas, tamen timas la plej malbonon.
play
copy
Mi ne timas multajn milojn da homoj, kiuj estas ĉirkaŭ mi. 8.
play
copy
Lin timas, kaj li ilin savas.
play
copy
Vi donis al mi la heredon de tiuj, kiuj timas Vian nomon.
play
copy
Kiel patro korfavoras filojn, tiel Dio korfavoris tiujn, kiuj Lin timas. 14.
play
copy
Multajn fojojn mi preskaŭ timas vin, Rita.
play
copy
Mi foje ankaŭ timas min mem.
play
copy
Sciu ke li timas, ke ili malbeligos miajn dentojn.
play
copy
Mi ne plu timas vin.
play
copy
Vere mi morte timas lin - HELMER.
play
copy
Mi pensis, ke ili timas la hodiaŭan tagon.
play
copy
Mi - mi timas pensi pri tio ĉi.
play
copy
Mi timas, ke ni agos ekscese kaj supermezure kontraŭ tiu Kamaĉo.
play
copy
Mi timas, ke li elserendipos nian manipulon...
play
copy

Examples of Tima

Example #1
De rusa kolportisto, Timoteo, mi sciiĝis, ke tiu larvo inklinas al la knabino.
Example #2
Mi ja kredas, ke tiel estas; sed la diablo tamen povas elĵeti kaptilojn kaj retojn por vin pereigi dum tiu vojaĝo.
Example #3
Sed mi volas vin atentigi pri io.
Example #4
Du bravaj junuloj, kiujn eĉ renkontanta malsata rabistaro ne timigus.
Example #5
Gardu vin por ke vi ne baldaŭ kuŝu sub la tablo kun zumantaj oreloj.
Example #6
Mi povas porti tutajn du barelojn.