Tiom in a sentence

The word "tiom" in a example sentences. Learn the definition of tiom and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use tiom in a sentence. Tiom pronunciation.

Mi ricevis tiom, ke mi tre ebriiĝis kaj plue plenan »Mation»[6] en la poŝon. IVARO.
Tiom da bonaj ecoj al neniu estas donitaj, jen leĝo de l' vivo.
Ne tiom premu mian manon! NIKO.
Mi ne kredis vin tiom obstina.
Nek tiom ekkolerema kaj artifikema.
Vere, mi nun pentas, ke mi diris eĉ nur tiom; mi neniam estis farinta tion, se mi ne timus, ke aliaj, kies afero tio ne estas, antaŭiĝus al mi.
Kiel do li povis tiom erari; preskaŭ li estus enirinta al homo tute fremda.
Sed ankoraŭ neniam dum tiom da jaroj li sentis teruron kaj timon ĉe la lito de malsanulo—tie, estis al li preskaŭ neklarigeble, lin kaptis korpremo, frosto, tremo, kiujn li vane klopodis venki, kaj li nevole posteniĝis, sentante la malsekan, senvarman manon en la sia, dum longa tempo vane serĉante la pulson.
Sed fraŭlino Bianetti, kiel vi do povis tiom malfeliĉigi senkulpan homon?
Ne tiom premu mian manon!
Kaj tamen vi jen povas aspekti tiom ĝoja kaj kontenta?
EYOLF Ĉar al mi aspektas tiom grande, ke ankaŭ mi povus grimpi la montojn.
Ho, li tiom longe petegis min.
EYOLF Sed ili estas tiom malbonkondutaj, tiuj knaboj.
Oni devus ja neniam fariĝi laca bonfarante al la malfeliĉaj etuloj, kiuj estas malamataj kaj persekutataj tiom severe.
Sed nun ĝi estas tiom laca kaj elĉerpita, la kompatindulo.
Tiom ege laca ĝi estas.
Kaj jen ĉio estas tiom trankvila kaj bona kaj malluma por la ŝatindaj etuloj, kiom ili nur povas deziri.
RITA Ho, sed, vi, — dank’ al Dio, mi opinias, ke li ne sentas tion tiom profunde.
Tiom longe, — tiel malfrue, Alfred.

Examples of Tiom

Example #1
Kio estas tiu, kiu senpermese ion forprenas?
Example #2
Mi tion ne faris pro la ektrinko, sed pro la amikeco, pro la bonvolo, pri kio lia regalo atestis.
Example #3
Sed nun ni ekiru kun beno!
Example #4
Se mi estus forta kiel urso, neofendema kiel ŝafo, saĝa kaj singardema kiel vulpo, la fajrokula vostsvinganto de l' arbustoj, tiam mi trairus milojn da mondoj kvazaŭ sago de sorĉisto. ZAKARIO.
Example #5
La piedeto de tertalpo nun troviĝas en tenilungego de l' markranko.
Example #6
Jen manon, la protektato de l' kontinento! ERIKO.