Tobio in a sentence

The word "tobio" in a example sentences. Learn the definition of tobio and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use tobio in a sentence. Tobio pronunciation.

JANJO, lia filino, zorgatino de Tobio.
Kaj Tobio mem ŝajnas sarki sian terpomkampon, sed kie troviĝas iliaj filoj, kie la hirtharega Esko? JANJO.
Marto estas pli riproĉinda ol Tobio.
Mi prenas gravan paŝon, paĉjo. TOBIO.
Mi ne aludas tian trotpaŝon per miaj piedoj, tute ne. TOBIO.
Estis foje piulo, nomita Tobio kaj li havis filon, kiu estis ekironta por edziĝi.
Atentu, Esko, mia nomo ankaŭ estas Tobio kaj mi ankaŭ havas filon, kiu intencas edziĝi. ESKO.
Sed mia amo estas pura, ne pasio de l' karno, nek dezirego de l' okuloj. TOBIO.
Kaj ĉar nun la filo de Tobio ekiris por edziĝi, anĝelo de Dio alvenis.
TOBIO (rigardante tra la fenestro).
Sube estas nomo kaj parafo de via patro, apud ĝi la nomo de atestanto kaj plej sube »Zebedeo, kantoro». TOBIO.
Tia estis la hieraŭa diservo, kies ĉarmon vi, Tobio, ne ĝuis.
Pardonu al mi, botisto Tobio, pardonu, mi petas! TOBIO.
Mi neniam timas, paĉjo. TOBIO.
Mi ne ŝtelas, ne. TOBIO.
Junulo, pripensu viajn vortojn! TOBIO.
Estas supernatura afero kaj la homo estas blinda, Dio helpu nin! TOBIO.
Nun ni foriru, Esko. TOBIO.
Tobio, en la Mezvoja-drinkejo? KARRI.
Tobio, ŝia plej proksima najbaro, fariĝis ŝia kuratoro kaj akceptis ĉe si vian filinon kaj ŝian monon.

Examples of Tobio

Example #1
ZAKARIO, frato de Marto, eksigita policisto.
Example #2
VIRINO en la domo de Karri.
Example #3
En la subtegmenta ĉambro li estas sin vestanta por fianĉiĝo. KRISĈJO.
Example #4
Jes, ŝi ekiris al la preĝejvilaĝo.
Example #5
Estas ja edzino, kiu regas kaj konsilas tie ĉi.
Example #6
Pesto prenu la botiston! JANJO.