Träffa in a sentence

The word "träffa" in a example sentences. Learn the definition of träffa and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use träffa in a sentence. Träffa pronunciation.

Jag måste träffa Hartman igen.
play
copy
Det föll honom in att anförtro sig åt Hartman och få hans hjälp med att träffa henne.
play
copy
När och var får jag träffa er?
play
copy
Men de träffas dagen efter, och dagen därefter och många dagar som flöt bort som ett ingenting.
play
copy

Examples of Träffa

Example #1
Farväl! - Han var säkert för gammal, tänkte David, och alla andra jag försökt med för unga.
Example #2
Mycket ond - men kanske - han också kunde räddas.
Example #3
Men hans högfärd lade hinder i vägen.
Example #4
Han var utsvulten och blev genast rusig, kom ned för trapporna och raglade framåt gatan, icke vetande vart han gick.
Example #5
Och Monna kom vaggande med ett litet blågrått kuvert.
Example #6
En klok man gick naturligtvis upp bara och gjorde visit, språkade om allt möjligt och lodade farvattnet först.