Tri in a sentence

The word "tri" in a example sentences. Learn the definition of tri and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use tri in a sentence. Tri pronunciation.

Tri semajnojn depost la proksima mardo, ni atendos vian revenon.
play
copy
En ĝia ĉefurbo mi diboĉis tri monatojn, kaj gajege tiu tempo pasis.
play
copy
Mi tamen devas resti du tri tagojn survoje pro aferoj.
play
copy
Hansu, du funtojn da tabako kaj tri rusajn panbulojn, krom multaj pliaj komisioj.
play
copy
Atentu, ni estas restintaj tri semajnojn, kaj ĝuste pro vi, Miĉjo.
play
copy
Ne pli ol tri minutoj, kredu min! ANDREO.
play
copy
Ili estas solene edzoligitaj, por eterne kunigitaj; alie ili ne estus restintaj tri semajnojn dumvoje.
play
copy
Ni rompis unu kun la alia antaŭ tri tagoj; mia edzino ne ŝatis la rilaton, ĉar tiu sinjorino ludas tiel altspeze.
play
copy
Proksimume antaŭ tri kvaronjaroj li venis al B., en la hotelo de Portugalujo luis subtegmentan ĉambreton kaj vivadis tre izolite kaj modere.
play
copy
Pasis tri jaroj, sed ankoraŭ hodiaŭ la memoro pri tiuj horoj en mi estas tiel viva, kvazaŭ estis hieraŭ.
play
copy
Mi riskis la aferon; mi kovris min per mia nigra, malpompa manteleto; miaj genuoj ŝanceliĝis, kiam mi preteriris la loĝion de l'pordisto; li ne rimarkis min; tri paŝoj, kaj mi estis libera.
play
copy
Anglolando kaj Italujo kaj antaŭ proksimume tri kvaronjaroj venis ĉi tien.
play
copy
Estas superflue por ni diri, ke la tri personoj estis la kantistino, la doktoro kaj la direktoro; ili venis por akuzi la kavaliron de Planto pri mortigo provita.
play
copy
Ne pli ol tri minutoj, kredu min!
play
copy
Here comes a Spirit of his, and to torment me For bringing wood in slowly: I'le fall flat, Perchance he will not minde me Tri.
play
copy
Come on your wayes: open your mouth: here is that which will giue language to you Cat; open your mouth; this will shake your shaking, I can tell you, and that soundly: you cannot tell who's your friend; open your chaps againe Tri.
play
copy
Come: Amen, I will poure some in thy other mouth Tri.
play
copy
This is a diuell, and no Monster: I will leaue him, I haue no long Spoone Tri.
play
copy
Can he vent Trinculo's? Tri.
play
copy
St. Heere: sweare then how thou escap'dst Tri.
play
copy

Examples of Tri

Example #1
Ni aranĝos pro tio malgrandan bonvenigan salutfeston.
Example #2
Ni tiam eĉ dancu laŭ klarnettonoj de tajloro Andreo, kaj, se la spaco ne sufiĉos en la ĉambro, ni uzu la plataĵon ekstere.
Example #3
Nokte kun virinoj oni dancis kaj amuzadis, kaj belegaj estas la turkaj knabinoj.
Example #4
Kapon kaj bruston ili ĉiam kovras, sed de brusto ĝis genuoj ili estas tute nudaj. ERIKO.
Example #5
Sekvu min, ni veturu kune.
Example #6
Mi sopiras je vi, Janjo mia. ERIKO.