Tuŝa in a sentence

The word "tuŝa" in a example sentences. Learn the definition of tuŝa and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use tuŝa in a sentence. Tuŝa pronunciation.

Vi vidas mem, ke ĝi ne tuŝas lian koron.
Mi kompatas vian perdon, kiu vian koron tre tuŝas.
Vere, lia parolo tuŝas mian koron!
Tiu, sur la bibliaj rakontoj sin bazanta ekstaza proza teatraĵo alvokas iluzion pri la sankta lando dum tempo de Kristo, kaj profunde tuŝas konatajn kordojn en koro de l' publiko.

Examples of Tuŝa

Example #1
Li manĝas, trinkas kaj luktas kaj laste vin dankos je sia foriro.
Example #2
La afero tute ne estas grava.
Example #3
Senlime, jes!—Diabla Miĉjo, kiu forkuris de miaj ungegoj!
Example #4
La lignoŝuiston; ni ja ĉeestis je ilia edziĝofesto.
Example #5
Mi atentigas vin pri liaj vortoj, familio de botisto!
Example #6
Kamaradoj kaj kunvilaĝanoj, tion ni faru! ZEBEDEO.