Tydligen in a sentence

The word "tydligen" in a example sentences. Learn the definition of tydligen and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use tydligen in a sentence. Tydligen pronunciation.

Tydligen var de barndomsbekanta, men sade ändå ej du till varandra, en omständighet som föreföll egendomlig.
play
copy
Men den gode mannen var tydligen van vid åtskilligt, han klev lugnt över dammborsten och sophögen, satte sig i sängen, stack ett stycke tobak i munnen och lade en tidning utbredd framför sig att spotta på. - Väntar du främmande?
play
copy
Mannen hade tydligen slutat sitt försök att få upp den - Ziri underströk hans funderingar på något fel med låset.
play
copy

Examples of Tydligen

Example #1
Att döma av hans beteende hyste han inga varmare känslor för henne.
Example #2
David undrade om hon var Hartmans älskarinna, men snart nog fann han att de ramlat ihop av en ren tillfällighet denna eftermiddag.
Example #3
David stannade förläget med sitt arbete att sopa golvet.
Example #4
Under det han var sysselsatt med detta kom Terje tillbaka.
Example #5
Men nu kom han tillbaka med något verktyg som han satte in i låset.
Example #6
David stod på ena sidan och mannen svettades på den andra.