Udelukkende in a sentence

The word "udelukkende" in a example sentences. Learn the definition of udelukkende and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use udelukkende in a sentence. Udelukkende pronunciation.

Enhver landskabelig Beplantningsplan har sit Forbillede, og gennem mange Aar har det udelukkende vaeret den rene, vanskeligt efterlignelige Natur, der har ydet saadanne.
Repin saa vel som Krivoluzky - der udelukkende var kommen for at se ham - meget godt vidste, hvem han var.
Georg faldt efterhaanden til Ro og blandede sig i Samtalen, der førtes mellem Kammeraterne, og som udelukkende drejede sig om Hævnplaner.

Examples of Udelukkende

Example #1
Man har her overset det, man kunde kalde "Kulturlandskabet" og vaesentligt kun beskaeftiget sig med den "rigtige" Naturs Skoenhed, som man efterlignede i haabloes Iver.
Example #2
Gravskrifterne, Eremithytterne, Ruinerne, Schaeferierne o.s.v.
Example #3
Den gamle Advokat tog hjerteligt imod Andrey.
Example #4
De fandt Advokaten og hans Gæst inde i Arbejdsværelset, indhyllede i en Sky af Tobaksrøg.
Example #5
Haand. Kun Andrey sagde intet; alt dette kunde være meget godt; men hvad førte det egentlig til?
Example #6
En stor og frygtelig Plan formede sig i dette Øjeblik for Andreys indre Øje, men han sagde intet endnu.