Unu in a sentence

The word "unu" in a example sentences. Learn the definition of unu and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use unu in a sentence. Unu pronunciation.

Du filojn mi posedas: unu estas naivegulo, la dua kaptita de malvirto, de loko al loko diboĉeme vagadas.
play
copy
En kelkaj aferoj mi permesas ŝin agi laŭ ŝia propra volo kaj jen estas unu el ili.
play
copy
Unu vorton, sinjoro kantoro. ZEBEDEO.
play
copy
Sed unu tosto, bona kantoro, ne domaĝas, nur aldonos novajn fortojn. ZEBEDEO.
play
copy
Cetere, pro kio patro kaj filo disiĝu malamike unu de l' alia.
play
copy
Pri unu afero mi volas vin demandi en ĉeesto de atestantoj.
play
copy
Unu aferon mi tamen postulas de vi, Jakobo.
play
copy
Alproksimiĝante la domon, jam je la draŝejmonteto ni aŭdis tonojn de violono kaj demandis unu la alian: Ĉu estas festo ĉe Karri, ĉar tie muziko tonas kaj ĝojo sonas?
play
copy
Timoteo estas unu el la plej lertaj violonistoj.
play
copy
Unu aferon mi komplezeme volas diri al vi.
play
copy
Jakobo, mi trinkas vian toston kaj deziras, ke post unu jaro via domo estu konstruita, kaj vi kiel mastro estru en Kontinkorpi.
play
copy
Unu el la plej malgrandaj subuloj de l' ŝtato, kiun mi povus mortigi kiam ajn, lasante nur kvinkopekon sur via brusto.
play
copy
Alkroĉiĝu unu al la alia kvazaŭ ursoj sur la muskkovrata monto.
play
copy
Via kamarado verŝajne nescias, ke Timoteo estas unu el la plej fortaj en la regiono. MIĈJO.
play
copy
La herbejo jam pagis al ni po unu manĝo.
play
copy
Estis du kontraŭ unu, estis maljusta interbatiĝo.
play
copy
Mi ne bezonas pro manko de laboro ekruliĝi en marĉoj kaj kampoj, kiel unu alia, kiun mi bone konas.
play
copy
Ne eĉ unu vorton, Miĉjo!
play
copy
Kvankam kune argilkukolojn ni faris, ŝtelis kokinnestojn de dometmastrinoj, kvazaŭ kokoj ŝiris hararon unu de l' alia kaj bravege interbatalis.
play
copy
Ni komencis fundiri, kaj ĝuste tion la rabbesto celis per sia vostobato; ĉar dum ni malleviĝis ĝi englutis unu post la alian el la maristoj, nur mi estis savata.
play
copy

Examples of Unu

Example #1
Oni devas fari sian eblon.
Example #2
Nu, Marto, tio ja okazis laŭ via propra volo.
Example #3
Kaj tial mi ne kontraŭdiras nek malhelpas. ZEBEDEO.
Example #4
Laŭ leĝo vi, kaj ne via edzino, estas kuratoro de Janjo.
Example #5
Malgranda ektrinko eble malkonfuzigus viajn pensojn.
Example #6
Nun mi silentu kaj plenumu senprokraste mian taskon.