Vaart in a sentence

The word "vaart" in a example sentences. Learn the definition of vaart and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use vaart in a sentence. Vaart pronunciation.

Wat vaart gij in deze dagen ter valkenjacht, gij landsheeren?
play
copy
Nauwelijks waren wij de brug der Herenthalsche vaart overgeraakt, of wij zagen niet verre van ons, achter het geboomte, de rookwolken van eenen grooten brand in de hoogte stijgen.
play
copy
Zoozeer moest hen de schrik getroffen hebben, dat zij op eene ondiepe plaats der vaart in het water sprongen en hun vee op den anderen boord brachten, waarna zij even gejaagd in de richting van Borgerhout wegvloden.
play
copy
Zoo vaart de dood, o!
play
copy

Examples of Vaart

Example #1
Hoort gij de Kerk niet klagen?
Example #2
Hoe anders was het ten tijde van CHARLEMAGNE en GODFRIED VAN BOUILLON!
Example #3
Een oude man, eene vrouw, en een jong meisje liepen ons kermend voorbij; zij hielden elk eene koe bij een zeel en dreven de dieren, onder droevig misbaar, met geweld vooruit.
Example #4
Zoozeer moest hen de schrik getroffen hebben, dat zij op eene ondiepe plaats der vaart in het water sprongen en hun vee op den anderen boord brachten, waarna zij even gejaagd in de richting van Borgerhout wegvloden.
Example #5
Dit vertoog had eene wijl onze aandacht gevestigd gehouden; doch zoohaast het verdwenen was, begaven wij ons weder op weg en naderden eindelijk den brand.