Vaeret in a sentence

The word "vaeret" in a example sentences. Learn the definition of vaeret and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use vaeret in a sentence. Vaeret pronunciation.

Enhver landskabelig Beplantningsplan har sit Forbillede, og gennem mange Aar har det udelukkende vaeret den rene, vanskeligt efterlignelige Natur, der har ydet saadanne.
play
copy
Hvem der oprindeligt maa have vaeret den rette Aakande skoennes let, det er utvivlsomt den Gule.
play
copy
Aakande synes dog at have vaeret det gaengse, danske Hovednavn.
play
copy

Examples of Vaeret

Example #1
Man har her overset det, man kunde kalde "Kulturlandskabet" og vaesentligt kun beskaeftiget sig med den "rigtige" Naturs Skoenhed, som man efterlignede i haabloes Iver.
Example #2
Gravskrifterne, Eremithytterne, Ruinerne, Schaeferierne o.s.v.
Example #3
Frugten, egentligt et "Baer", har virkeligt Form som en Kande, medens den Hvide Aakandes er naesten kuglerund, og staerkt minder om Opiumvalmuens Kapsel.
Example #4
Vore aeldste Planteboeger giver dog flere Navne at vaelge imellem.
Example #5
Del af Planten, Frugten, Blomsten, Bladet.
Example #6
Som medicinsk Plante er den ioevrigt nu gaaet af Brug.