Värre in a sentence

The word "värre" in a example sentences. Learn the definition of värre and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use värre in a sentence. Värre pronunciation.

Djävla överklass“, sade gubben, “ni är värre än hallickarna.
play
copy
Det var meningen att det skulle motverka högfärd och dumhet, men den vart bara värre av det, alla som inte begrep vad det var fråga om lärde sig honom utantill och sitter nu och förhör andra på det - såna som ska leva på det.
play
copy
Men det är ännu värre, jag kan inte alltid ens tro på Hartmans gud, och för resten saknar han personlig karaktär, han är filosofens gud, men ingen fader att stödja sig till.
play
copy

Examples of Värre

Example #1
Ett helvetiskt skrän skickades efter honom, vari även damerna instämde.
Example #2
En urdrucken champagneflaska kom rullande efter honom.
Example #3
Han kände sig ofantligt vis och observerande gent emot Hartman nu, tack vare vinet.
Example #4
David hade ej läst en rad av Kant, men han teg, log för sig själv och serverade sig själv mera vin.
Example #5
Ja, men först fordras det att jag tror så mycket på Gud att jag kan bedja, men det kan jag inte.
Example #6
Kan någon annan mänska göra det?