Vermogen in a sentence

The word "vermogen" in a example sentences. Learn the definition of vermogen and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use vermogen in a sentence. Vermogen pronunciation.

Zegt ge dat die wetenschap zooveel lofwaardige werken verricht en zooveel succes heeft in het ontdekken van de vermogens der lichamen?
play
copy
Grael" het vermogen bezat om de goeden van de kwaden te scheiden en tevens de goeden de "gracie" te doen gewinnen.
play
copy
Maar de bewerker of vertaler was blijkbaar iemand van geringe poëtische vermogens.
play
copy
BOENDALE'S poëtisch vermogen was blijkbaar gering.
play
copy
Dat vermogen toonde hij in zijne verhalen; hij toont het ook waar hij anderer of eigen gemoedsleven afbeeldt.
play
copy

Examples of Vermogen

Example #1
Een wetenschap, die tot walgens toe opgepropt met oudewijvenpraatjes, fabeltjes en droomerijen, gevormd in verwarde hersenen, haar beoefenaars daarmee geheel en al vervult; en die over niets anders den mond vol heeft dan over geheime, nooit geziene dingen, die dikwijls onmogelijk zijn, en, indien zij soms al ware dingen laat zien, dan toch slechts in een dichten sluier gehuld; zoo zelfs, dat zeer terecht een dichter gezongen heeft, dat elk vluchtig koeltje eerder te vertrouwen is dan, wat de Scheikunde verzekert”.
Example #2
Aan beide betwist _hij_ het recht aan de Akademie te worden onderwezen, die het aan één betwist.
Example #3
Boeck_ vormen de beide deelen van het eene werk, dat eene vertaling bevat van een Franschen prozaroman van ROBERT DE BORRON.
Example #4
BROEN staat namelijk aan het hoofd van eene der vier afdeelingen van geloovigen, die het Christendom over de wereld moeten verbreiden.
Example #5
Patriz_ van MARIE DE FRANCE, en zelfs bij DANTE.
Example #6
Dat was immers de algemeene opvatting dier dagen, die men terugvindt o.a.