Verzekert in a sentence

The word "verzekert" in a example sentences. Learn the definition of verzekert and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use verzekert in a sentence. Verzekert pronunciation.

MAERLANT verzekert het ons ten overvloede in zijn _Rijmbijbel_[9].
play
copy
De dichter verzekert dat hij zijne dichtkunst wil stellen ten dienste en ter eere van zijn hoogen beschermer en diens gemalin AGNES VAN CLEVE.
play
copy
Verzekert echter ons aan d’andre kant, geheel Messieurs, uw goedheid, die wy zien voor ’t minste deel Ons nadren; ’k werp daar op myn anker in de stroomen.
play
copy
De _Atheniers_ wisten heel wel wat het Attische zout was, en zy waaren wel verzekert, als zy om een zaak gelacht hadden, dat zy om geen zotternyen gelacht hadden.
play
copy

Examples of Verzekert

Example #1
Omgekeerd werd de plaats van den menestreel, naar het schijnt, wel eens ingenomen door een "scriver", die doorgaans wel een "clerc" zal zijn geweest.
Example #2
Dat hi scrivers met hem houde, Vroede liede, jonghe ende oude, Die scone ende wel connen dichten, Ende met sconen worden verlichten Connen dat sijn heere wille. ...
Example #3
Heer ROGIER was blijkbaar een MAECENAS voor BOENDALE.
Example #4
Deze verheerlijking van zijn tijd komt in een eigenaardig licht te staan, indien men haar naast den proloog van het werk plaatst.
Example #5
Ja, zonder iets te schroomen, Neem ik het woord, en ’k zal zo tot de daad toekomen.
Example #6
Maar gy verdooft geheel de fraiheid van uw stem.