Virkelig in a sentence

The word "virkelig" in a example sentences. Learn the definition of virkelig and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use virkelig in a sentence. Virkelig pronunciation.

En Ting maa man bestemt fraraade, nemlig Forsoeget paa uden virkelig dygtig Hjaelp at forme noget egentligt architektonisk Arrangement.
play
copy
Hvis det virkelig var Venner af David, vilde David ikke heller lade vente længe paa sig.
play
copy
Hun er virkelig en af de interessanteste Karakterer, jeg har truffet.
play
copy
Zina nikkede, Vejret kunde virkelig ikke have, været heldigere for et Anslag som deres.
play
copy
Tania, min elskede, min egen, holder du virkelig af mig?
play
copy
Han er virkelig dømt til Døden!
play
copy

Examples of Virkelig

Example #1
Have har sine saerlige Forhold, der maa tages i Betragtning.
Example #2
Hjaelp af Vaeksten; paa dette Punkt vil de menneskelige Fejltagelser ikke saa let kunne daekkes.
Example #3
De følte sig alle befriede fra en Byrde, og under højrøstet Samtale gik de videre til den Landsby, hvor de skulde vente paa David.
Example #4
Alt var overstaaet; man var i Europa, uden for Czarens Rige.
Example #5
Tvivl om dem, og det er netop Tilfældet med Tania Repina.
Example #6
Hun er en ualmindelig interessant ung Pige!