Voli in a sentence

The word "voli" in a example sentences. Learn the definition of voli and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use voli in a sentence. Voli pronunciation.

But the first volume was a complete book in itself; the plan was to reserve the whole narrative of the history of Israel for vol.ii., so that vol.i.
play
copy
Tia estis la afero, kiun mi volis sciigi al vi. KARRI.
play
copy
Mi estis ĝia posedanto antaŭ kelkaj jaroj kaj faris per ĝi multajn plezurvojaĝojn, ĉar mi sciis ĝin uzi eĉ pli lerte ol Munkhaŭzo mem; mi ĵetilflugis kien ajn mi volis. ESKO.
play
copy
Vi vagadis de parencoj al parencoj, de drinkejo al drinkejo, kaj mi, kompreneble, ne volis lasi mian svatiston. MIĈJO.
play
copy
Venis do la tago de feliĉo, kiun antaŭe kiel malproksiman lumon en la malhela valo mi rigardis, kaj ĝi ne volis al mi proksimiĝi.
play
copy
Kaj kiam la filo finis sian dudekan jaron, la patro estis kvindekjara kaj tiam pretiĝis por forlasi la aferojn kaj volis transdoni la komercadon al la filo.
play
copy
La kuracisto miregis pri tiuj enigmaj vortoj; li ĵus volis diri al ŝi konsolan, trankviligan vorton, kiam la pordo brue kaj abrupte malfermiĝis kaj juna granda viro sin ĵetis internen.
play
copy
La juna viro volis respondi kun tragika patoso, sed la kuracisto, konsideranta tiun scenon tro ekscita por sia pacientino, intervenis.
play
copy
Do tial vi volis, ke mi ne sciu, kio vi estis, de kie vi venis?
play
copy
Li de nun terure ĉikanis ŝin; al mi li nenion plu volis doni por manĝi, ĝis kiam li fine elpensis rimedon por utiligi min.
play
copy
Tiuj patrolandaj sonoj naskis en mi konfidon, mi volis ŝin petegi surgenue, savi min.
play
copy
Li estis proksimume ankoraŭ kvindek paŝojn for de la direktoro, kiam li ekvidis tiun; li paliĝis, turnis sin kaj volis eniri flankan straton.
play
copy
La komerca konsilanto havis kompatigan vidiĝon, per kavaj sonoj li eligis: "_Bon jour, bon jour!_"[24]; li ŝajne volis rideti, sed la okuloj pleniĝis per larmoj, kaj lia vizaĝo konvulsie ŝanĝiĝis; liaj genuoj tremis, liaj dentoj aŭdeble klakis.
play
copy
Li volis esti tre ĝentila kaj egalpeza kaj proponi al ŝi teleron kun bombonoj kaj punĉo.
play
copy
La malgrandulo volis transdoni ĝin al la malsanulo; li repuŝis ĝin: "Al la diablo, bruto!
play
copy
Mi estis ĝia posedanto antaŭ kelkaj jaroj kaj faris per ĝi multajn plezurvojaĝojn, ĉar mi sciis ĝin uzi eĉ pli lerte ol Munkhaŭzo mem; mi ĵetilflugis kien ajn mi volis.
play
copy
Ankaŭ tiujn ĉi landojn mi volis vidi ankoraŭ unu fojon, ĉar oni ja ĉian amas sian patrujon.
play
copy
Pri tio mi neniam volis paroli.
play
copy
ALLMERS Kion vi tie volis? RITA Demandi al la knaboj, kiel tio okazis.
play
copy
Mi volis pli ol volonte.
play
copy

Examples of Voli

Example #1
Our author, who since 1878 had been largely engaged in the study of other parts of Semitic antiquity, has not yet given to the world his promised second volume.
Example #2
Almost every younger scholar of mark is on the side of Vatke and Reuss, Lagarde and Graf, Kuenen and Wellhausen, and the renewed interest in Old Testament study which is making itself felt throughout all the schools of Europe must be traced almost entirely to the stimulus derived from a new view of the history of the Law which sets all Old Testament problems in a new light.
Example #3
Trankviliĝu, Timoteo, kaj ellasu ree el via violono gajan polkon!
Example #4
Se li renkontus iun el vi kaj demandus: »Kiu estis ludisto?
Example #5
Nun vi mensogas, kaj la mensogo, kiel diras proverbo, malproksimen ne kondukas. MIĈJO.
Example #6
Tie ni baldaŭ troviĝus, se mi ankoraŭ posedus la sorĉĵetilon de barono Munkhaŭzo.