Vullen in a sentence

The word "vullen" in a example sentences. Learn the definition of vullen and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use vullen in a sentence. Vullen pronunciation.

Afbrekend en opbouwend heeft hij getracht dat verkeerde in het rechte spoor te leiden, dat gebrekkige aan te vullen.
play
copy
Toch voelden eenige leerdichters zich geroepen om dat onderwijs aan te vullen en uit te breiden.
play
copy
Vroeger was alles zooveel beter; toen werden Trouw en Gerechtigheid geëerd; nu denkt ieder er slechts aan zijn eigen kist te vullen.
play
copy

Examples of Vullen

Example #1
Zijn blik was gericht vooral op het verleden en op het verkeerde of gebrekkige van het heden.
Example #2
En indien al, dan heeft hij dien zeker betreurd.
Example #3
Voor het godsdienst-onderwijs werd op de in aantal toenemende scholen langzamerhand beter gezorgd.
Example #4
Van literaire kunst is in deze populair-wetenschappelijke werkjes nog minder sprake dan in de meeste overige leerdichten.
Example #5
Midden in een of ander verhaal uit het verre verleden zien wij hem soms plotseling terugkeeren tot zijn eigen tijd, om dien tegenover het betere verleden te plaatsen[10].
Example #6
De zorg voor het dagelijksch brood hing den armen spreker als een kluister aan het been.