Wakende in a sentence

The word "wakende" in a example sentences. Learn the definition of wakende and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use wakende in a sentence. Wakende pronunciation.

Als ic dan weder wakende werde, So sitte ic noch bij den haerde Ende droghe die schone sachte doecken.
Eilaas geen hope meer, de dood, eens ingelaten, zit wakende in de lucht, in 't leven, in het bloed; men kent geen artsenij die heur vergif kan baten, men maakt geen wet die ooit heur wet ontwijken doet!
For love upon his lust wakende Is evere, and wolde that non ende Were of the longe nyhtes set.

Examples of Wakende

Example #1
Ic wachte, ic wake, twort my zuyr; Ic sitte dromende by den vuyr; My donct dan dattu by mi bist, Dat alle gader niet en ist.
Example #2
Wat ic lope, en vinde niet.
Example #3
Men leeft al sterven, en elk pulsslaan brengt ons nader den afgepaalden tijd, die onzen loop gezet, ons wedergeven zal in d'handen van den Vader, dien wij aanbidden in ons dagelijksch gebed.
Example #4
Inderdaad, zijt gij voor goed verhuisd, of door de felle winden des werelds afgeroofd uw deugdelijk sieraad?
Example #5
Wherof that thou be war the bet, To telle a tale I am bethoght, Hou love and Slep acorden noght.
Example #6
For love who that list to wake Be nyhte, he mai ensample take Of Cephalus, whan that he lay With Aurora that swete may 3190 In armes all the longe nyht.