Wereldlijk in a sentence

The word "wereldlijk" in a example sentences. Learn the definition of wereldlijk and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use wereldlijk in a sentence. Wereldlijk pronunciation.

Het wereldlijk element werd weer gescheiden in heeren en gemeente.
In het wereldlijk bestanddeel der bevolking, bij heeren en gemeenten, kunnen wij ook weer een veelheid van samengestelde eenheden opmerken: de onderscheidene "sibben", maagschappen of geslachten.
Evenals in het wereldlijk minnelied vangen ook vele van HADEWYCH'S liederen aan met een schetsje of een greep uit het natuurleven.

Examples of Wereldlijk

Example #1
Tegenover het geestelijk element stond het wereldlijke.
Example #2
Veelheid van eenheden zien wij ook in het volk dat deze landen bewoont.
Example #3
Maar stadig rees de ster der gemeenten[5].
Example #4
Ook de kloosters daalden in maatschappelijke en economische beteekenis.
Example #5
Dat natuurleven moet dienen ter inleiding van het gemoedsleven, hetzij door overeenkomst hetzij door tegenstelling.
Example #6
Dat om genade bidden, die klachten over den band en den brand der minne, de ellende die de minnaar moet doorstaan, die betuigingen dat de minne met haar aanlokkelijk gelaat hem van zinnen berooft-dat alles hooren wij ook in de gewone minnepoëzie.