Wisselau in a sentence

The word "wisselau" in a example sentences. Learn the definition of wisselau and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use wisselau in a sentence. Wisselau pronunciation.

Bere Wisselau_ en misschien ook in dat _van Sinte Brandaen_.
Onder zijn gevolg is een reusachtige beer, Wisselau genaamd, die zekeren GEERNOUT als zijn meester gehoorzaamt.
Een reus die de wacht aan het strand houdt, wordt door Wisselau gedood.
Wisselau gaat den kok verslinden; grimmig kijkt hij rond, zoodat de reuzen doodsbenauwd op de zaalbalken klimmen.
In zijn gargoensch zegt hij tot hem, dat zij een schijngevecht zullen houden; Wisselau moet zich daarin laten overwinnen.
Deze en dergelijke verhalen moet de dichter van den _Wisselau_ gekend hebben; daar heeft hij blijkbaar de elementen gevonden, die door hem in eigen trant zijn bewerkt en vereenigd.
Naar de oostelijke grenzen wijst ons dan ook niet alleen de taal van het gedicht, maar evenzeer de vorm van den naam _Wisselau_, die in het Nederlandsch _Wittelau_. zou moeten luiden[36].

Examples of Wisselau

Example #1
In welken tijd hebben de bewoners dezer landen voor het eerst kennis gemaakt met de Nibelungen-sage?
Example #2
Op die vraag moeten wij het antwoord schuldig blijven.
Example #3
Een reus die de wacht aan het strand houdt, wordt door Wisselau gedood.
Example #4
Nu komt koning ESPRIAAN met zijne reuzen.
Example #5
Onder zijn gevolg is een reusachtige beer, Wisselau genaamd, die zekeren GEERNOUT als zijn meester gehoorzaamt.