Zot in a sentence

The word "zot" in a example sentences. Learn the definition of zot and how to use it in a sentence.

This website focus on english words and example sentences, so everyone can learn how to use them. Easily browse through english vocabulary, listen the sentences or copy them.

How to use zot in a sentence. Zot pronunciation.

Hoe aardig is in het eerste boek de schets van den jeugdigen zot, die door een meisje voor de grap als minnaar is aangenomen, slechts voor deze Meimaand en niet langer.
play
copy
Een soldaat, die vijf franken wegschenkt, moest in zijne oogen zot of iets dergelijks zijn!
play
copy
Loop zot, gy lykt niet nader Als een kaale edelman.
play
copy
Zot! gy zyt zelver zot.
play
copy
Dat hy zot is, is’t niet waar?
play
copy
Mevrouw, jy moet het woord van zot wat binnen houwen.
play
copy
Geen zot is zotter, als een mensch die gaaren pleit.
play
copy
Versta jy ’t niet, zeg zot?
play
copy

Examples of Zot

Example #1
Wat is dat zomergekje dan opgewonden!
Example #2
Doch tegenover zulke plaatsen die bovendien niet talrijk zijn, staan vrij wat andere die getuigen dat POTTER, al was hij geen groot dichter, toch niet van talent ontbloot was.
Example #3
Des anderen daags kwam mijn vader te Bergen.
Example #4
Ik gaf hem het stuk van vijf franken, mij door den kapitein geschonken.
Example #5
Zo kan het huis bestaan.
Example #6
Maar gy verstaft, myn vader.